BILINER SAUERBRUNN 1900

BÍLINSKÁ KYSELKA, STAV BUDOV V ROCE 1900

Kombinované grafické dílo známého tvůrce panoramatických obrazů lázeňských lokalit Františka Skopalíka z roku 1899. Za povšimnutí stojí prostorové nepřesnosti a přímo smyšlené části objektů. Nejvíce fiktivní je pozice a velikost chrámku pramene císaře F. Josefa, který je na obraze pootočen prakticky o 120 stupňů po směru hodinových ručiček. Další nepřesností je výhybka vlečkové koleje z přizděného zasřešeného nakládkového prostoru. Dále na hlavní tovární budově nejsou zakresleny ozdobné komíny výrobny pastilek.